Klauzula informacyjna

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest ARTESI EDUKACJA-TERAPIA-SZKOLENIA JOANNA STANKIEWICZ-TRZASKAWKA, adres poczty elektronicznej: iodo@artesi.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email: iodo@artesi.pl

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, email, adres ip, nr telefonu.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Ma Pan/i prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielono Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane poprzez formularz kontaktowy.